Personnummer 1202
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1832-12-01
Doddatum 1918-05-04
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-12-19
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Karolina
Efternamn Sten
TidigareEfternamn Hjält
NormeratFornamn Karolina
NormeratEfternamn Sten
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013