Personnummer 1206
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1831-11-21
Doddatum 1916-11-29
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1900-11-30
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Englund
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Englund
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Fjärhult Ög
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013