Personnummer 1208
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1831-02-01
Doddatum 1914-09-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-06-12
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Anders
Efternamn Gummesson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Gummesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Landbogård, Gustafsberg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013