Personnummer 1211
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1831-10-25
Doddatum 1919-02-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1888-03-01
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Håkan
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Håkan
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd köping Nr 41
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013