Personnummer 1214
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1831-05-01
Doddatum 1910-03-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1889-07-01
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustafva
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Jonsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013