Personnummer 1223 1223
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1830-00-00 1830-08-18
Kalldatum 1870-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand ogift gift
Titel Smideshandlande
Fornamn Sven Sven
Efternamn Andersson Andersson
NormeratFornamn Sven Sven
NormeratEfternamn Andersson Andersson
Boendeadress Sandbacka
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Umeå stad Umeå stadsförsamling
Kalla1 Folkräkning 1870 Sveriges dödbok 7 1860-2016
Doddatum 1904-05-18
DatumAndratCivilstand 1880-02-22
Dodadress Sandåkern 5