Personnummer 1224
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1830-12-29
Doddatum 1910-03-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1857-07-11
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Ingärd
Efternamn Arvidsdotter
NormeratFornamn Ingegerd
NormeratEfternamn Arvidsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013