Personnummer 1230
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1830-10-05
Doddatum 1915-10-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1912-07-02
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tånneryd Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013