Personnummer 1233
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1830-12-15
Doddatum 1920-03-25
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1915-12-12
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd köping
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013