Personnummer 1234 1234
Kalltyp SCB, Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1830-00-00 1830-09-07
Kalldatum 1860-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand gift änk.
Fornamn Ch Kristina
Efternamn Nilsdotter Nilsson
NormeratFornamn K Kristina
NormeratEfternamn Nilsdotter Nilsson
Boendeadress Ryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Sven Nilsson
Kalla1 Folkräkning 1860 SDB7
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00402
Doddatum 1914-05-18
DatumAndratCivilstand 1888-11-22
TidigareEfternamn Nilsdotter
Dodadress Ryd