Personnummer 1237 1237
Kalltyp Släktforskare SDB
Fodelsedatum 1830-03-27 1830-03-27
Doddatum 1905-00-00 1905-04-04
Kon K K
Fornamn Johanna Johanna
Efternamn Svensdotter Svensdotter Lindqvist
NormeratFornamn Johanna Johanna
NormeratEfternamn Svensdotter Svensdotter Lindqvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.) Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-11-24
Civilstand änk.