Personnummer 1241
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-03-25
Doddatum 1905-05-08
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1886-04-19
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Lena
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Klint Ög
Dodforsamling Traryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013