Personnummer 1243
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-03-18
Doddatum 1913-09-14
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-06-28
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Göshult Ng, Stensholm
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013