Personnummer 1252
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-11-10
Doddatum 1910-03-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1902-12-30
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Larsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013