Personnummer 1259
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-03-02
Doddatum 1906-04-17
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1870-12-23
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Pålsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Pålsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Trälora Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013