Personnummer 1262
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-06-20
Doddatum 1908-12-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1878-12-27
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Andreas
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)