Personnummer 1263
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-07-29
Doddatum 1906-05-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1904-05-16
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hult Vg
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013