Personnummer 1266
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1828-06-11
Doddatum 1915-09-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1910-11-20
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Köphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013