Personnummer 1274
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1828-11-12
Doddatum 1917-02-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1911-03-22
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Jonsson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd köping nr 100
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013