Personnummer 1279
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1828-03-28
Doddatum 1918-01-08
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1899-08-18
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Hurtig
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013