Personnummer 1287 1287
Källtyp SCB, Folkräkning SDB
Födelsedatum 1828-00-00 1828-12-03
Källdatum 1860-00-00 2017-00-00
Kön M M
Civilstånd ogift gift
Förnamn Johannes Johannes
Patronymikon Svensson Svensson
Normerat förnamn Johannes Johannes
Efternamn Svensson Svensson
Boendeadress Böshult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: Jonas Nilsson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 SDB
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 6 1901-2013
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401
Döddatum 1915-12-01
Datum ändrat civilstånd 1863-07-05
Dödadress Böshult