Personnummer 1288
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1827-05-23
Doddatum 1911-04-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1893-08-17
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Helena
Efternamn Ahlandsberg
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Helena
NormeratEfternamn Alandsberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tormansbygd Sg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013