Personnummer 1290
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1827-03-20
Doddatum 1910-04-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-07-24
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Andersdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013