Personnummer 1292
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1827-11-11
Doddatum 1919-05-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1892-07-04
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Elin
Efternamn Ericsson
TidigareEfternamn Gunnesdotter
NormeratFornamn Elin
NormeratEfternamn Eriksson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013