Personnummer 1299
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1827-11-09
Doddatum 1906-12-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1895-12-26
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Christina
Efternamn Linder
TidigareEfternamn Andersson
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Linder
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åby Kv. Bågen
Dodforsamling Gråmanstorp (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013