Personnummer 1301
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1827-08-04
Doddatum 1916-03-17
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1913-11-28
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Elna
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Eriksdotter
NormeratFornamn Elna
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013