Personnummer 1304
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1827-04-23
Doddatum 1902-10-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1871-09-02
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Svensdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ängabäck
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 Anm: Död i Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013