Personnummer 1310
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1826-02-02
Doddatum 1915-09-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-04-18
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Gunnesson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Gunnesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Göshult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013