Personnummer 1313
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1826-12-27
Doddatum 1904-02-21
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1903-10-09
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sanna
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013