Personnummer 1316
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1826-03-09
Doddatum 1907-03-04
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-07-14
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Nilsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 Anm: Död i Röddinge
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013