Personnummer 1319
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1826-04-07
Doddatum 1913-07-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1908-01-06
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Stina
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Andersdotter
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Misterhult Mg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013