Personnummer 1322
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1826-03-26
Doddatum 1912-01-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1893-06-11
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Svensdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013