Personnummer 1324
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1826-01-11
Doddatum 1915-05-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1899-03-06
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Anders
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bråthult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013