Personnummer 1326
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1826-07-18
Doddatum 1916-11-17
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1899-04-18
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bråthult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013