Personnummer 1328
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1825-05-04
Doddatum 1913-07-29
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-01-02
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Nils
Efternamn Gummesson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Gummesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Landbogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013