Personnummer 1331
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1825-03-11
Doddatum 1909-11-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-06-06
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Jonasdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Kronogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013