Personnummer 1333
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1825-03-11
Doddatum 1907-02-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1905-04-03
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Bengta
Efternamn Josefsdotter
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Josefsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sanna
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 Anm: Död i Raus
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013