Personnummer 1334
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1825-02-26
Doddatum 1901-01-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1868-12-27
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Anna
Efternamn Jönsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Jönsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Torp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013