Personnummer 1340
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1825-09-16
Doddatum 1909-06-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1908-02-11
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7