Personnummer 1344
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1824-10-02
Doddatum 1907-12-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1867-09-14
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Holmberg
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Holmberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ängabäck
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013