Personnummer 1345
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1824-02-23
Doddatum 1904-05-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1874-03-14
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård, Perstorp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013