Personnummer 1346
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1824-11-04
Doddatum 1910-01-07
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1864-05-21
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Jonasdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sanna
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013