Personnummer 135
Fodelsedatum 1737-08-27
Kon M
Fornamn Bengt
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Bengt
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
ModernsFornamn Ingierd (1713–1799/1788)
ModernsEfternamn Jonsdotter
Ovrigt1 Död ca 1794