Personnummer 1352
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1824-01-01
Doddatum 1906-08-25
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1889-07-18
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Anders
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Hulugård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013