Personnummer 1353
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1824-10-16
Doddatum 1901-07-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1844-00-00
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kristina
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Jönsdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sorby
Dodforsamling Stenkyrka (I)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013