Personnummer 1355
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1823-11-02
Doddatum 1916-02-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1888-09-07
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Andreas
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013