Personnummer 1356
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1823-12-15
Doddatum 1908-03-14
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-10-25
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Arvidsdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Arvidsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013