Personnummer 1358
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1823-04-30
Doddatum 1910-09-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1910-03-28
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Eriksson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Eriksson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013