Personnummer 1360
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1823-08-20
Doddatum 1908-10-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1886-09-19
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013