Personnummer 1364
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1823-08-26
Doddatum 1902-01-04
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-07-21
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gunnil
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Gunnil
NormeratEfternamn Larsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Trälora Skattegård, Stensdal
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013